LENGVATOS - Jurbarko autobusų parkas

LENGVATOS

Transporto lengvatų įstatymas 

Pagrindiniai transporto lengvatų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:
  –
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772);
  –
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-890);
  – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 478
„Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2000, Nr. 36-1006; 2003, Nr. 22-2440; 2007, Nr. 4-165). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 21 straipsnio 3 dalimi, transporto lengvatomis naudotis turi teisę asmenys, pateikę šią teisę liudijančius dokumentus.